Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 3 67% 100% 33%
2018 9 89% 89% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2501572 3
  67%
  100%
  33%
2018 7000255 1
  100%
  100%
  0%
2501572 7
  86%
  86%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2501572 3 0% 0% 0% 67% 0% 33%
2018 7000255 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501572 7 0% 0% 14% 71% 14% 0%