Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 53 98.113% 100% 1.887%
2021 47 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503868 52
  98%
  100%
  2%
2501935 1
  100%
  100%
  0%
2021 2503868 45
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503868 52 0% 2% 88% 8% 0% 2%
2501935 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2503868 45 0% 2% 91% 7% 0% 0%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%