Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 39 76.923% 90.909% 15.385%
2021 50 94% 100% 6%
2020 30 83.333% 89.286% 6.667%
2019 37 86.486% 94.118% 8.108%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503852 68
  82%
  93%
  12%
7000498 5
  40%
  67%
  40%
2021 2503852 74
  95%
  100%
  5%
7000498 13
  92%
  100%
  8%
2020 2503852 48
  88%
  91%
  4%
7000498 6
  67%
  80%
  17%
2019 2503852 74
  86%
  94%
  8%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503852 68 6% 6% 24% 47% 6% 12%
7000498 5 0% 0% 20% 20% 20% 40%
2021 2503852 74 3% 0% 51% 41% 0% 5%
7000498 13 0% 0% 54% 38% 0% 8%
2020 2503852 48 4% 0% 33% 50% 8% 4%
7000498 6 0% 0% 0% 67% 17% 17%
2019 2503852 74 5% 5% 22% 54% 5% 8%