Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 45 75.556% 89.474% 15.556%
2021 47 72.34% 85% 14.894%
2020 50 82% 87.234% 6%
2019 33 78.788% 100% 21.212%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503852 74
  76%
  90%
  16%
7000498 8
  75%
  86%
  12%
2021 2503852 84
  71%
  83%
  14%
7000498 5
  80%
  100%
  20%
2020 2503852 80
  78%
  84%
  8%
7000498 10
  100%
  100%
  0%
2019 2503852 64
  78%
  100%
  22%
1353 16
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503852 74 5% 3% 22% 46% 8% 16%
7000498 8 0% 0% 50% 25% 13% 13%
2021 2503852 84 2% 0% 26% 43% 14% 14%
7000498 5 0% 0% 40% 40% 0% 20%
2020 2503852 80 5% 3% 23% 48% 15% 8%
7000498 10 10% 0% 30% 60% 0% 0%
2019 2503852 64 3% 9% 38% 28% 0% 22%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%