Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 37 91.892% 94.444% 2.703%
2021 41 100% 100% 0%
2020 23 95.652% 100% 4.348%
2019 23 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503852 60
  93%
  93%
  0%
7000498 7
  86%
  100%
  14%
2021 2503852 66
  100%
  100%
  0%
7000498 8
  100%
  100%
  0%
2020 2503852 30
  100%
  100%
  0%
7000498 8
  88%
  100%
  12%
2019 2503852 46
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503852 60 3% 0% 27% 63% 7% 0%
7000498 7 0% 0% 43% 43% 0% 14%
2021 2503852 66 6% 21% 70% 3% 0% 0%
7000498 8 0% 50% 38% 13% 0% 0%
2020 2503852 30 0% 40% 47% 13% 0% 0%
7000498 8 13% 50% 25% 0% 0% 13%
2019 2503852 46 4% 9% 48% 39% 0% 0%