Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 30 100% 100% 0%
2021 51 100% 100% 0%
2020 27 96.296% 96.296% 0%
2019 20 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503852 54
  100%
  100%
  0%
7000498 3
  100%
  100%
  0%
2021 2503852 72
  100%
  100%
  0%
7000498 14
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2503852 38
  100%
  100%
  0%
7000498 8
  88%
  88%
  0%
2019 2503852 40
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503852 54 7% 19% 70% 4% 0% 0%
7000498 3 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2021 2503852 72 8% 3% 86% 3% 0% 0%
7000498 14 0% 14% 86% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2503852 38 11% 53% 37% 0% 0% 0%
7000498 8 0% 75% 13% 0% 13% 0%
2019 2503852 40 15% 60% 0% 25% 0% 0%