Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 82 96.341% 100% 3.659%
2021 107 97.196% 99.048% 1.869%
2020 88 100% 100% 0%
2019 88 97.727% 98.851% 1.136%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500894 140
  97%
  100%
  3%
1353 192
  92%
  100%
  8%
2021 2500894 190
  99%
  99%
  0%
1353 192
  83%
  100%
  17%
2020 2500894 170
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2019 2500894 150
  97%
  99%
  1%
1353 208
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500894 140 4% 11% 56% 26% 0% 3%
1353 192 8% 0% 50% 33% 0% 8%
2021 2500894 190 3% 3% 62% 31% 1% 0%
1353 192 0% 8% 67% 8% 0% 17%
2020 2500894 170 2% 4% 69% 25% 0% 0%
1353 48 0% 33% 33% 33% 0% 0%
2019 2500894 150 3% 12% 64% 19% 1% 1%
1353 208 0% 15% 38% 46% 0% 0%