Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 28 85.714% 92.308% 7.143%
2021 23 91.304% 100% 8.696%
2020 14 85.714% 92.308% 7.143%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503998 26
  85%
  92%
  8%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 2503998 23
  91%
  100%
  9%
2020 2503998 13
  85%
  92%
  8%
1353 16
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503998 26 4% 4% 38% 38% 8% 8%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2021 2503998 23 4% 4% 22% 61% 0% 9%
2020 2503998 13 0% 0% 15% 69% 8% 8%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%