Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 82 70.732% 81.69% 13.415%
2021 42 80.952% 89.474% 9.524%
2020 47 80.851% 88.372% 8.511%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2504380 29
  52%
  62%
  17%
2504388 18
  89%
  94%
  6%
2503998 35
  77%
  90%
  14%
2021 2503998 42
  81%
  89%
  10%
2020 2503998 47
  81%
  88%
  9%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2504380 29 0% 3% 21% 28% 31% 17%
2504388 18 11% 6% 22% 50% 6% 6%
2503998 35 6% 0% 29% 43% 9% 14%
2021 2503998 42 5% 12% 36% 29% 10% 10%
2020 2503998 47 4% 6% 34% 36% 11% 9%