Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2013 14 93% 93% 0%
2012 14 100% 100% 0%
2011 16 100% 100% 0%
2010 7 100% 100% 0%
2009 26 96% 100% 4%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2013 4310910 4
  75%
  75%
  0%
4310911 1
  100%
  100%
  0%
4310924 9
  100%
  100%
  0%
2012 4310910 5
  100%
  100%
  0%
4310911 2
  100%
  100%
  0%
4310924 7
  100%
  100%
  0%
2011 4310910 8
  100%
  100%
  0%
4310911 3
  100%
  100%
  0%
4310924 5
  100%
  100%
  0%
2010 4310910 4
  100%
  100%
  0%
4310911 2
  100%
  100%
  0%
4310924 1
  100%
  100%
  0%
2009 4310910 9
  100%
  100%
  0%
4310911 12
  92%
  100%
  8%
4310924 5
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2013 4310910 4 0% 25% 50% 0% 25% 0%
4310911 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
4310924 9 0% 33% 56% 11% 0% 0%
2012 4310910 5 0% 40% 40% 20% 0% 0%
4310911 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
4310924 7 0% 14% 86% 0% 0% 0%
2011 4310910 8 0% 38% 50% 13% 0% 0%
4310911 3 0% 33% 67% 0% 0% 0%
4310924 5 0% 0% 80% 20% 0% 0%
2010 4310910 4 0% 25% 50% 25% 0% 0%
4310911 2 0% 50% 50% 0% 0% 0%
4310924 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2009 4310910 9 11% 22% 67% 0% 0% 0%
4310911 12 0% 0% 67% 25% 0% 8%
4310924 5 0% 20% 80% 0% 0% 0%