Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2013 3 100% 100% 0%
2011 5 100% 100% 0%
2010 3 100% 100% 0%
2009 5 80% 80% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2013 4311321 3
  100%
  100%
  0%
2011 4310924 5
  100%
  100%
  0%
2010 4310911 1
  100%
  100%
  0%
4310924 2
  100%
  100%
  0%
2009 4310911 4
  75%
  75%
  0%
4310924 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2013 4311321 3 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2011 4310924 5 20% 40% 40% 0% 0% 0%
2010 4310911 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
4310924 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2009 4310911 4 0% 75% 0% 0% 25% 0%
4310924 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%