Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2013 1 100% 100% 0%
2012 6 100% 100% 0%
2011 6 100% 100% 0%
2010 22 100% 100% 0%
2009 15 93.333% 100% 6.667%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2013 4310918 1
  100%
  100%
  0%
2012 4310918 6
  100%
  100%
  0%
2011 4311350 1
  100%
  100%
  0%
4310918 5
  100%
  100%
  0%
2010 4311350 11
  100%
  100%
  0%
4310918 11
  100%
  100%
  0%
2009 4311350 6
  83%
  100%
  17%
4310918 9
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2013 4310918 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2012 4310918 6 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2011 4311350 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
4310918 5 20% 0% 80% 0% 0% 0%
2010 4311350 11 0% 27% 73% 0% 0% 0%
4310918 11 0% 27% 73% 0% 0% 0%
2009 4311350 6 17% 33% 33% 0% 0% 17%
4310918 9 11% 11% 78% 0% 0% 0%