Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2013 11 100% 100% 0%
2011 8 75% 100% 25%
2010 17 88% 100% 12%
2009 24 88% 91% 4%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2013 3002914 11
  100%
  100%
  0%
2011 4311330 8
  75%
  100%
  25%
2010 4311330 17
  88%
  100%
  12%
2009 4311330 24
  88%
  91%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2013 3002914 11 0% 36% 36% 27% 0% 0%
2011 4311330 8 13% 13% 38% 13% 0% 25%
2010 4311330 17 6% 6% 59% 18% 0% 12%
2009 4311330 24 4% 13% 50% 21% 8% 4%