Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2011 21 0.9523809523809523809523809523809523809524 1 0.0476190476190476190476190476190476190476

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2011 4310930 20
  0.95
  1
  0.05
4311330 1
  1
  1
  0
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2011 4310930 20 0% 20% 70% 5% 0% 5%
4311330 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%