Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2011 8 100% 100% 0%
2010 12 92% 100% 8%
2009 15 87% 100% 13%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2011 4311349 8
  100%
  100%
  0%
2010 4311318 9
  89%
  100%
  11%
4311349 1
  100%
  100%
  0%
4311330 2
  100%
  100%
  0%
2009 4311318 15
  87%
  100%
  13%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2011 4311349 8 13% 13% 75% 0% 0% 0%
2010 4311318 9 0% 22% 67% 0% 0% 11%
4311349 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
4311330 2 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2009 4311318 15 13% 53% 13% 7% 0% 13%