Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2010 10 100% 100% 0%
2009 12 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2010 4311318 9
  100%
  100%
  0%
4311349 1
  100%
  100%
  0%
2009 4311318 12
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2010 4311318 9 0% 44% 33% 22% 0% 0%
4311349 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2009 4311318 12 0% 25% 58% 17% 0% 0%