Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2012 1 100% 100% 0%
2011 23 100% 100% 0%
2010 18 100% 100% 0%
2009 32 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2012 4311315 1
  100%
  100%
  0%
2011 4311315 22
  100%
  100%
  0%
4310930 1
  100%
  100%
  0%
2010 4311315 18
  100%
  100%
  0%
2009 4311315 32
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2012 4311315 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2011 4311315 22 0% 41% 59% 0% 0% 0%
4310930 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2010 4311315 18 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2009 4311315 32 0% 44% 53% 3% 0% 0%