Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2011 24 96% 100% 4%
2010 20 100% 100% 0%
2009 33 94% 100% 6%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2011 4311315 23
  96%
  100%
  4%
4310930 1
  100%
  100%
  0%
2010 4311315 20
  100%
  100%
  0%
2009 4311315 32
  94%
  100%
  6%
4310930 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2011 4311315 23 4% 39% 52% 0% 0% 4%
4310930 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2010 4311315 20 0% 45% 55% 0% 0% 0%
2009 4311315 32 6% 31% 44% 13% 0% 6%
4310930 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%