Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2012 38 97% 100% 3%
2011 42 98% 98% 0%
2010 39 100% 100% 0%
2009 43 95% 98% 2%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2012 4311329 38
  97%
  100%
  3%
2011 4311329 42
  98%
  98%
  0%
2010 4311329 39
  100%
  100%
  0%
2009 4311316 10
  90%
  100%
  10%
4311329 33
  97%
  97%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2012 4311329 38 0% 8% 58% 32% 0% 3%
2011 4311329 42 0% 5% 64% 29% 2% 0%
2010 4311329 39 0% 8% 72% 21% 0% 0%
2009 4311316 10 0% 0% 70% 20% 0% 10%
4311329 33 3% 18% 58% 18% 3% 0%