Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2013 13 76.923% 100% 23.077%
2012 7 100% 100% 0%
2011 13 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2013 4313133 8
  88%
  100%
  12%
4313136 5
  60%
  100%
  40%
2012 4313133 7
  100%
  100%
  0%
2011 4313133 9
  100%
  100%
  0%
4313136 4
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2013 4313133 8 0% 63% 13% 13% 0% 13%
4313136 5 0% 40% 20% 0% 0% 40%
2012 4313133 7 0% 29% 71% 0% 0% 0%
2011 4313133 9 11% 67% 11% 11% 0% 0%
4313136 4 0% 75% 25% 0% 0% 0%