Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2018 1 0% 0% 100%
2017 21 95% 100% 5%
2016 8 88% 100% 12%
2015 19 95% 100% 5%
2014 12 100% 100% 0%
2013 7 100% 100% 0%
2012 8 100% 100% 0%
2011 16 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2018 4313137 1
  0%
  0%
  100%
2017 4313137 20
  95%
  100%
  5%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2016 4313137 8
  88%
  100%
  12%
2015 4313137 19
  95%
  100%
  5%
2014 4313137 12
  100%
  100%
  0%
2013 4313137 7
  100%
  100%
  0%
2012 4313137 8
  100%
  100%
  0%
2011 4313137 16
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2018 4313137 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2017 4313137 20 10% 10% 50% 25% 0% 5%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 4313137 8 13% 13% 63% 0% 0% 13%
2015 4313137 19 5% 32% 42% 16% 0% 5%
2014 4313137 12 8% 17% 42% 33% 0% 0%
2013 4313137 7 0% 0% 71% 29% 0% 0%
2012 4313137 8 13% 38% 38% 13% 0% 0%
2011 4313137 16 6% 25% 69% 0% 0% 0%