Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2018 1 100% 100% 0%
2017 21 100% 100% 0%
2016 6 100% 100% 0%
2015 17 100% 100% 0%
2014 14 100% 100% 0%
2013 9 100% 100% 0%
2012 8 88% 100% 12%
2011 17 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2018 4313137 1
  100%
  100%
  0%
2017 4313137 20
  100%
  100%
  0%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2016 4313137 6
  100%
  100%
  0%
2015 4313137 17
  100%
  100%
  0%
2014 4313137 14
  100%
  100%
  0%
2013 4313137 9
  100%
  100%
  0%
2012 4313137 8
  88%
  100%
  12%
2011 4313137 17
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2018 4313137 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 4313137 20 5% 90% 5% 0% 0% 0%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 4313137 6 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2015 4313137 17 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2014 4313137 14 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2013 4313137 9 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2012 4313137 8 0% 13% 75% 0% 0% 13%
2011 4313137 17 6% 35% 53% 6% 0% 0%