Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2018 6 100% 100% 0%
2017 8 100% 100% 0%
2016 6 100% 100% 0%
2014 4 100% 100% 0%
2013 5 80% 100% 20%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2018 4313802 4
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2017 4313802 8
  100%
  100%
  0%
2016 4313802 5
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2014 4313802 4
  100%
  100%
  0%
2013 4313802 5
  80%
  100%
  20%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2018 4313802 4 25% 75% 0% 0% 0% 0%
1353 32 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2017 4313802 8 13% 38% 50% 0% 0% 0%
2016 4313802 5 20% 20% 60% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2014 4313802 4 0% 25% 50% 25% 0% 0%
2013 4313802 5 20% 20% 20% 20% 0% 20%