Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2017 25 100% 100% 0%
2016 17 100% 100% 0%
2015 5 80% 100% 20%
2014 8 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2017 4314660 23
  100%
  100%
  0%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2016 4314660 15
  100%
  100%
  0%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2015 4314660 5
  80%
  100%
  20%
2014 4314660 8
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2017 4314660 23 4% 9% 70% 17% 0% 0%
1353 30 0% 50% 0% 50% 0% 0%
2016 4314660 15 7% 27% 47% 20% 0% 0%
1353 30 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2015 4314660 5 20% 0% 60% 0% 0% 20%
2014 4314660 8 13% 0% 75% 13% 0% 0%