Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2017 9 100% 100% 0%
2016 11 100% 100% 0%
2015 19 100% 100% 0%
2014 13 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2017 4314918 8
  100%
  100%
  0%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2016 4314918 11
  100%
  100%
  0%
2015 4314918 19
  100%
  100%
  0%
2014 4314918 13
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2017 4314918 8 13% 0% 13% 75% 0% 0%
1353 15 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2016 4314918 11 0% 45% 45% 9% 0% 0%
2015 4314918 19 0% 37% 47% 16% 0% 0%
2014 4314918 13 8% 38% 31% 23% 0% 0%