Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 12 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 4316479 10
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 4316479 10 0% 0% 40% 60% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%