Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 78.65% 71.83%
2021 78.9% 79.07%
2020 84.69% 79.51%
2019 84.16% 75.15%
2018 87.64% 84.68%
2017 84.68% 77.76%
2016 85.49% 84.76%
2015 83.2% 77.67%
2014 84.17% 77.35%
2013 86.7% 82.3%
2012 87.34% 83.93%
2011 82.3% 81.92%
2010 82.07% 78.88%
2009 78.18% 78.18%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats