Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%
2019 1 100% 100% 0%
2013 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503702 3
  100%
  100%
  0%
2501907 1
  100%
  100%
  0%
2500246 1
  100%
  100%
  0%
2503710 1
  100%
  100%
  0%
2500248 1
  100%
  100%
  0%
2021 2503702 3
  67%
  100%
  33%
2500245 1
  100%
  100%
  0%
2500501 1
  100%
  100%
  0%
2502758 2
  100%
  100%
  0%
2020 2500243 4
  100%
  100%
  0%
2500240 1
  100%
  100%
  0%
2019 2501907 2
  100%
  100%
  0%
2500246 1
  100%
  100%
  0%
2018 2500245 1
  100%
  100%
  0%
2500243 6
  67%
  100%
  33%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500243 2
  100%
  100%
  0%
2015 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2500243 6
  100%
  100%
  0%
2501907 1
  100%
  100%
  0%
2500501 1
  100%
  100%
  0%
2500240 1
  100%
  100%
  0%
2013 2500241 1
  100%
  100%
  0%
2500245 1
  100%
  100%
  0%
2500246 1
  100%
  100%
  0%
2500248 1
  100%
  100%
  0%
2012 2500243 1
  100%
  100%
  0%
2501856 1
  100%
  100%
  0%
2500248 2
  50%
  100%
  50%
2011 2500241 1
  100%
  100%
  0%
2501907 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503702 3 33% 0% 33% 33% 0% 0%
2501907 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500246 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2503710 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500248 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2503702 3 33% 33% 0% 0% 0% 33%
2500245 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500501 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2502758 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2500243 4 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500240 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2019 2501907 2 50% 50% 0% 0% 0% 0%
2500246 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500245 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500243 6 17% 0% 33% 17% 0% 33%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500243 2 50% 50% 0% 0% 0% 0%
2015 2500256 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500243 6 17% 50% 17% 17% 0% 0%
2501907 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500501 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500240 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2013 2500241 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500245 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500246 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500248 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2012 2500243 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501856 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500248 2 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2011 2500241 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501907 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%