Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 35 97.143% 100% 2.857%
2021 25 96% 100% 4%
2020 31 93.548% 100% 6.452%
2019 20 85% 100% 15%
2018 12 100% 100% 0%
2017 28 85.714% 100% 14.286%
2016 34 100% 100% 0%
2015 21 100% 100% 0%
2014 19 94.737% 100% 5.263%
2013 43 95.349% 100% 4.651%
2012 28 82.143% 88.462% 7.143%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500246 35
  97%
  100%
  3%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2021 2500246 25
  96%
  100%
  4%
2020 2500246 31
  94%
  100%
  6%
2019 2500246 20
  85%
  100%
  15%
2018 2500246 12
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500246 28
  86%
  100%
  14%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500246 34
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500246 21
  100%
  100%
  0%
2014 2500246 19
  95%
  100%
  5%
2013 2500246 43
  95%
  100%
  5%
2012 2500246 28
  82%
  88%
  7%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500246 35 6% 40% 49% 3% 0% 3%
1353 32 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2021 2500246 25 8% 44% 44% 0% 0% 4%
2020 2500246 31 3% 26% 35% 29% 0% 6%
2019 2500246 20 5% 5% 40% 35% 0% 15%
2018 2500246 12 8% 17% 42% 33% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500246 28 7% 36% 36% 7% 0% 14%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500246 34 6% 18% 53% 24% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500246 21 5% 38% 57% 0% 0% 0%
2014 2500246 19 5% 37% 47% 5% 0% 5%
2013 2500246 43 0% 21% 30% 44% 0% 5%
2012 2500246 28 11% 25% 39% 7% 11% 7%