Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%
2021 1 0% 0% 0%
2020 2 100% 100% 0%
2018 1 100% 100% 0%
2017 16 81.25% 92.857% 12.5%
2016 28 92.857% 96.296% 3.571%
2014 38 86.842% 94.286% 7.895%
2013 46 95.652% 95.652% 0%
2012 29 93.103% 96.429% 3.448%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500246 1
  100%
  100%
  0%
2021 2500246 1
  0%
  0%
  0%
2020 2500246 2
  100%
  100%
  0%
2018 2500246 1
  100%
  100%
  0%
2017 2500246 16
  81%
  93%
  12%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500246 28
  93%
  96%
  4%
1353 80
  100%
  100%
  0%
2014 2500246 38
  87%
  94%
  8%
2013 2500246 46
  96%
  96%
  0%
2012 2500246 29
  93%
  96%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500246 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2021 2500246 1 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2020 2500246 2 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2018 2500246 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500246 16 6% 13% 25% 38% 6% 13%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500246 28 4% 21% 43% 25% 4% 4%
1353 80 0% 40% 0% 60% 0% 0%
2014 2500246 38 0% 8% 42% 37% 5% 8%
2013 2500246 46 7% 7% 35% 48% 4% 0%
2012 2500246 29 3% 10% 48% 31% 3% 3%