Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 74 52.703% 81.25% 35.135%
2021 74 72.973% 93.103% 21.622%
2020 85 71.765% 88.406% 18.824%
2019 85 77.647% 94.286% 17.647%
2018 72 65.278% 94% 30.556%
2017 62 72.581% 100% 27.419%
2016 63 77.778% 90.741% 14.286%
2015 47 72.34% 97.143% 25.532%
2014 52 75% 97.5% 23.077%
2013 54 79.63% 87.755% 9.259%
2012 49 65.306% 100% 34.694%
2011 83 71.084% 95.161% 25.301%
2010 90 71.111% 94.118% 24.444%
2009 67 73.134% 96.078% 23.881%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500246 74
  53%
  81%
  35%
2021 2500246 74
  73%
  93%
  22%
2020 2500246 85
  72%
  88%
  19%
2019 2500246 85
  78%
  94%
  18%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2018 2500246 72
  65%
  94%
  31%
2017 2500246 62
  73%
  100%
  27%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500246 63
  78%
  91%
  14%
1353 48
  33%
  50%
  33%
2015 2500246 47
  72%
  97%
  26%
2014 2500246 52
  75%
  98%
  23%
2013 2500246 54
  80%
  88%
  9%
2012 2500246 49
  65%
  100%
  35%
2011 2500246 83
  71%
  95%
  25%
2010 2500246 90
  71%
  94%
  24%
2009 2500246 67
  73%
  96%
  24%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500246 74 5% 1% 24% 22% 12% 35%
2021 2500246 74 4% 20% 30% 19% 5% 22%
2020 2500246 85 5% 8% 20% 39% 9% 19%
2019 2500246 85 4% 2% 38% 34% 5% 18%
1353 48 0% 0% 67% 0% 0% 33%
2018 2500246 72 4% 1% 29% 31% 4% 31%
2017 2500246 62 2% 6% 39% 26% 0% 27%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500246 63 5% 14% 41% 17% 8% 14%
1353 48 0% 0% 0% 33% 33% 33%
2015 2500246 47 4% 15% 40% 13% 2% 26%
2014 2500246 52 4% 8% 37% 27% 2% 23%
2013 2500246 54 6% 4% 41% 30% 11% 9%
2012 2500246 49 0% 0% 41% 24% 0% 35%
2011 2500246 83 2% 2% 46% 20% 4% 25%
2010 2500246 90 3% 3% 24% 40% 4% 24%
2009 2500246 67 1% 6% 42% 24% 3% 24%