Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 40 100% 100% 0%
2021 38 92.105% 94.595% 2.632%
2020 28 96.429% 100% 3.571%
2019 25 100% 100% 0%
2018 13 69.231% 100% 30.769%
2017 15 66.667% 100% 33.333%
2016 30 96.667% 100% 3.333%
2015 28 96.429% 96.429% 0%
2014 34 85.294% 100% 14.706%
2013 49 97.959% 100% 2.041%
2012 27 96.296% 100% 3.704%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500246 40
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500246 38
  92%
  95%
  3%
2020 2500246 28
  96%
  100%
  4%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2019 2500246 25
  100%
  100%
  0%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2018 2500246 13
  69%
  100%
  31%
2017 2500246 15
  67%
  100%
  33%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2016 2500246 30
  97%
  100%
  3%
2015 2500246 28
  96%
  96%
  0%
2014 2500246 34
  85%
  100%
  15%
2013 2500246 49
  98%
  100%
  2%
2012 2500246 27
  96%
  100%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500246 40 8% 18% 38% 38% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2500246 38 5% 26% 42% 18% 5% 3%
2020 2500246 28 7% 7% 46% 36% 0% 4%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2500246 25 4% 0% 48% 48% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2018 2500246 13 8% 31% 15% 15% 0% 31%
2017 2500246 15 7% 27% 13% 20% 0% 33%
1353 32 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2016 2500246 30 3% 7% 40% 47% 0% 3%
2015 2500246 28 11% 11% 39% 36% 4% 0%
2014 2500246 34 6% 3% 50% 26% 0% 15%
2013 2500246 49 10% 24% 29% 35% 0% 2%
2012 2500246 27 11% 33% 26% 26% 0% 4%