Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 47 95.745% 100% 4.255%
2021 36 86.111% 100% 13.889%
2020 29 89.655% 100% 10.345%
2019 33 100% 100% 0%
2017 22 77.273% 100% 22.727%
2016 32 84.375% 100% 15.625%
2015 31 93.548% 96.667% 3.226%
2014 27 92.593% 92.593% 0%
2013 40 97.5% 100% 2.5%
2012 25 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500246 47
  96%
  100%
  4%
2021 2500246 36
  86%
  100%
  14%
2020 2500246 29
  90%
  100%
  10%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2500246 33
  100%
  100%
  0%
2017 2500246 22
  77%
  100%
  23%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500246 32
  84%
  100%
  16%
2015 2500246 31
  94%
  97%
  3%
2014 2500246 27
  93%
  93%
  0%
2013 2500246 40
  98%
  100%
  2%
2012 2500246 25
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500246 47 6% 51% 36% 2% 0% 4%
2021 2500246 36 0% 17% 53% 17% 0% 14%
2020 2500246 29 7% 55% 24% 3% 0% 10%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500246 33 6% 30% 39% 24% 0% 0%
2017 2500246 22 9% 36% 32% 0% 0% 23%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2016 2500246 32 3% 19% 56% 6% 0% 16%
2015 2500246 31 3% 3% 77% 10% 3% 3%
2014 2500246 27 0% 22% 67% 4% 7% 0%
2013 2500246 40 3% 58% 23% 15% 0% 3%
2012 2500246 25 4% 16% 52% 28% 0% 0%