Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%
2021 34 94.118% 96.97% 2.941%
2020 26 80.769% 80.769% 0%
2019 1 100% 100% 0%
2018 11 90.909% 100% 9.091%
2017 20 90% 100% 10%
2016 16 75% 100% 25%
2015 19 100% 100% 0%
2014 23 95.652% 95.652% 0%
2013 32 78.125% 83.333% 6.25%
2012 20 95% 100% 5%
2011 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500246 1
  100%
  100%
  0%
2021 2500246 34
  94%
  97%
  3%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2020 2500246 26
  81%
  81%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2500246 1
  100%
  100%
  0%
2018 2500246 11
  91%
  100%
  9%
2017 2500246 20
  90%
  100%
  10%
2016 2500246 16
  75%
  100%
  25%
2015 2500246 19
  100%
  100%
  0%
2014 2500246 23
  96%
  96%
  0%
2013 2500246 32
  78%
  83%
  6%
2012 2500246 20
  95%
  100%
  5%
2011 2500246 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500246 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2500246 34 0% 3% 71% 21% 3% 3%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2020 2500246 26 4% 0% 31% 46% 19% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2500246 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2018 2500246 11 9% 45% 36% 0% 0% 9%
2017 2500246 20 5% 40% 45% 0% 0% 10%
2016 2500246 16 6% 19% 31% 19% 0% 25%
2015 2500246 19 5% 32% 53% 11% 0% 0%
2014 2500246 23 0% 17% 52% 26% 4% 0%
2013 2500246 32 6% 3% 28% 41% 16% 6%
2012 2500246 20 5% 20% 30% 40% 0% 5%
2011 2500246 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%