Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 49 95.918% 97.917% 2.041%
2021 60 88.333% 96.364% 8.333%
2020 46 93.478% 97.727% 4.348%
2019 29 86.207% 92.593% 6.897%
2018 28 96.429% 96.429% 0%
2017 37 89.189% 97.059% 8.108%
2016 25 96% 100% 4%
2015 34 94.118% 100% 5.882%
2014 26 96.154% 100% 3.846%
2013 40 97.5% 100% 2.5%
2012 57 100% 100% 0%
2011 34 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500246 49
  96%
  98%
  2%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2021 2500246 60
  88%
  96%
  8%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2020 2500246 46
  93%
  98%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2500246 29
  86%
  93%
  7%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500246 28
  96%
  96%
  0%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2017 2500246 37
  89%
  97%
  8%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500246 25
  96%
  100%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500246 34
  94%
  100%
  6%
2014 2500246 26
  96%
  100%
  4%
2013 2500246 40
  98%
  100%
  2%
2012 2500246 57
  100%
  100%
  0%
2011 2500246 34
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500246 49 6% 27% 45% 18% 2% 2%
1353 64 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2021 2500246 60 5% 7% 52% 25% 3% 8%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500246 46 4% 7% 54% 28% 2% 4%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500246 29 7% 7% 34% 38% 7% 7%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2500246 28 4% 4% 50% 39% 4% 0%
1353 48 0% 33% 0% 33% 0% 33%
2017 2500246 37 8% 32% 35% 14% 3% 8%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500246 25 8% 40% 28% 20% 0% 4%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2015 2500246 34 6% 53% 32% 3% 0% 6%
2014 2500246 26 4% 8% 69% 15% 0% 4%
2013 2500246 40 5% 10% 63% 20% 0% 3%
2012 2500246 57 4% 11% 51% 35% 0% 0%
2011 2500246 34 9% 15% 47% 29% 0% 0%