Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 58 70.69% 77.358% 8.621%
2021 63 69.841% 80% 12.698%
2020 43 67.442% 87.879% 23.256%
2019 41 97.561% 100% 2.439%
2018 37 54.054% 57.143% 5.405%
2017 32 68.75% 88% 21.875%
2016 32 90.625% 93.548% 3.125%
2015 45 84.444% 90.476% 6.667%
2014 42 78.571% 91.667% 14.286%
2013 38 73.684% 82.353% 10.526%
2012 58 93.103% 94.737% 1.724%
2011 37 94.595% 97.222% 2.703%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500246 58
  71%
  77%
  9%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500246 63
  70%
  80%
  13%
2020 2500246 43
  67%
  88%
  23%
2019 2500246 41
  98%
  100%
  2%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2018 2500246 37
  54%
  57%
  5%
2017 2500246 32
  69%
  88%
  22%
2016 2500246 32
  91%
  94%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500246 45
  84%
  90%
  7%
2014 2500246 42
  79%
  92%
  14%
2013 2500246 38
  74%
  82%
  11%
2012 2500246 58
  93%
  95%
  2%
2011 2500246 37
  95%
  97%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500246 58 5% 3% 12% 50% 21% 9%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2500246 63 6% 5% 24% 32% 17% 13%
2020 2500246 43 0% 14% 23% 30% 9% 23%
2019 2500246 41 0% 12% 71% 15% 0% 2%
1353 48 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2018 2500246 37 5% 3% 19% 27% 41% 5%
2017 2500246 32 6% 3% 16% 44% 9% 22%
2016 2500246 32 3% 16% 25% 47% 6% 3%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2015 2500246 45 7% 11% 33% 33% 9% 7%
2014 2500246 42 5% 5% 19% 50% 7% 14%
2013 2500246 38 0% 26% 21% 26% 16% 11%
2012 2500246 58 3% 9% 47% 34% 5% 2%
2011 2500246 37 5% 14% 41% 35% 3% 3%