Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 46 95.652% 100% 4.348%
2021 52 90.385% 100% 9.615%
2020 42 97.619% 100% 2.381%
2019 33 87.879% 100% 12.121%
2018 26 96.154% 100% 3.846%
2017 31 93.548% 100% 6.452%
2016 28 96.429% 100% 3.571%
2015 35 94.286% 94.286% 0%
2014 52 94.231% 100% 5.769%
2013 54 61.111% 78.571% 22.222%
2012 62 70.968% 78.571% 9.677%
2011 32 81.25% 83.871% 3.125%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500246 46
  96%
  100%
  4%
1353 80
  100%
  100%
  0%
2021 2500246 52
  90%
  100%
  10%
2020 2500246 42
  98%
  100%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2500246 33
  88%
  100%
  12%
2018 2500246 26
  96%
  100%
  4%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2017 2500246 31
  94%
  100%
  6%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2016 2500246 28
  96%
  100%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500246 35
  94%
  94%
  0%
2014 2500246 52
  94%
  100%
  6%
2013 2500246 54
  61%
  79%
  22%
2012 2500246 62
  71%
  79%
  10%
2011 2500246 32
  81%
  84%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500246 46 2% 17% 76% 0% 0% 4%
1353 80 0% 80% 20% 0% 0% 0%
2021 2500246 52 6% 15% 65% 4% 0% 10%
2020 2500246 42 0% 31% 55% 12% 0% 2%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500246 33 6% 9% 52% 21% 0% 12%
2018 2500246 26 4% 27% 62% 4% 0% 4%
1353 32 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2017 2500246 31 6% 16% 45% 26% 0% 6%
1353 32 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2016 2500246 28 7% 11% 43% 36% 0% 4%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2015 2500246 35 9% 23% 43% 20% 6% 0%
2014 2500246 52 6% 10% 54% 25% 0% 6%
2013 2500246 54 0% 2% 26% 33% 17% 22%
2012 2500246 62 5% 6% 13% 47% 19% 10%
2011 2500246 32 3% 6% 25% 47% 16% 3%