Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 57 73.684% 93.333% 21.053%
2021 70 65.714% 88.462% 25.714%
2020 68 82.353% 94.915% 13.235%
2019 45 82.222% 100% 17.778%
2018 45 77.778% 100% 22.222%
2017 53 71.698% 95% 24.528%
2016 36 80.556% 96.667% 16.667%
2015 36 77.778% 100% 22.222%
2014 43 88.372% 100% 11.628%
2013 30 93.333% 96.552% 3.333%
2012 51 90.196% 100% 9.804%
2011 69 86.957% 100% 13.043%
2010 44 90.909% 100% 9.091%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500246 57
  74%
  93%
  21%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500246 70
  66%
  88%
  26%
2020 2500246 68
  82%
  95%
  13%
2019 2500246 45
  82%
  100%
  18%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500246 45
  78%
  100%
  22%
2017 2500246 53
  72%
  95%
  25%
2016 2500246 36
  81%
  97%
  17%
2015 2500246 36
  78%
  100%
  22%
2014 2500246 43
  88%
  100%
  12%
2013 2500246 30
  93%
  97%
  3%
2012 2500246 51
  90%
  100%
  10%
2011 2500246 69
  87%
  100%
  13%
2010 2500246 44
  91%
  100%
  9%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500246 57 5% 4% 32% 33% 5% 21%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2500246 70 6% 9% 24% 27% 9% 26%
2020 2500246 68 4% 6% 25% 47% 4% 13%
2019 2500246 45 4% 11% 36% 31% 0% 18%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500246 45 4% 11% 47% 16% 0% 22%
2017 2500246 53 0% 0% 51% 21% 4% 25%
2016 2500246 36 6% 22% 44% 8% 3% 17%
2015 2500246 36 6% 8% 42% 22% 0% 22%
2014 2500246 43 5% 21% 40% 23% 0% 12%
2013 2500246 30 3% 0% 33% 57% 3% 3%
2012 2500246 51 6% 2% 45% 37% 0% 10%
2011 2500246 69 4% 19% 23% 41% 0% 13%
2010 2500246 44 7% 14% 41% 30% 0% 9%