Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 62 74.194% 100% 25.806%
2021 73 67.123% 89.091% 24.658%
2020 69 78.261% 94.737% 17.391%
2019 59 76.271% 93.75% 18.644%
2018 49 51.02% 67.568% 24.49%
2017 57 59.649% 73.913% 19.298%
2016 37 59.459% 81.481% 27.027%
2015 36 75% 96.429% 22.222%
2014 46 84.783% 92.857% 8.696%
2013 37 78.378% 90.625% 13.514%
2012 51 82.353% 95.455% 13.725%
2011 67 88.06% 100% 11.94%
2010 45 88.889% 100% 11.111%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500246 62
  74%
  100%
  26%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 2500246 73
  67%
  89%
  25%
2020 2500246 69
  78%
  95%
  17%
2019 2500246 59
  76%
  94%
  19%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500246 49
  51%
  68%
  24%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2017 2500246 57
  60%
  74%
  19%
2016 2500246 37
  59%
  81%
  27%
1353 80
  40%
  100%
  60%
2015 2500246 36
  75%
  96%
  22%
2014 2500246 46
  85%
  93%
  9%
2013 2500246 37
  78%
  91%
  14%
2012 2500246 51
  82%
  95%
  14%
2011 2500246 67
  88%
  100%
  12%
2010 2500246 45
  89%
  100%
  11%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500246 62 3% 0% 31% 40% 0% 26%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2500246 73 4% 0% 21% 42% 8% 25%
2020 2500246 69 4% 0% 42% 32% 4% 17%
2019 2500246 59 3% 0% 24% 49% 5% 19%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2500246 49 4% 8% 16% 22% 24% 24%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2017 2500246 57 2% 4% 25% 30% 21% 19%
2016 2500246 37 5% 0% 24% 30% 14% 27%
1353 80 0% 0% 20% 20% 0% 60%
2015 2500246 36 3% 8% 44% 19% 3% 22%
2014 2500246 46 4% 4% 41% 35% 7% 9%
2013 2500246 37 0% 0% 49% 30% 8% 14%
2012 2500246 51 2% 6% 27% 47% 4% 14%
2011 2500246 67 4% 22% 28% 33% 0% 12%
2010 2500246 45 4% 22% 31% 31% 0% 11%