Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 60 73.333% 88% 16.667%
2021 73 65.753% 88.889% 26.027%
2020 64 81.25% 91.228% 10.938%
2019 45 86.667% 97.5% 11.111%
2018 40 80% 96.97% 17.5%
2017 49 73.469% 83.721% 12.245%
2016 33 78.788% 92.857% 15.152%
2015 36 88.889% 94.118% 5.556%
2014 45 97.778% 100% 2.222%
2013 35 94.286% 100% 5.714%
2012 53 94.34% 98.039% 3.774%
2011 62 90.323% 94.915% 4.839%
2010 46 89.13% 95.349% 6.522%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500246 60
  73%
  88%
  17%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500246 73
  66%
  89%
  26%
2501933 1
  100%
  100%
  0%
2020 2500246 64
  81%
  91%
  11%
2019 2500246 45
  87%
  98%
  11%
2018 2500246 40
  80%
  97%
  18%
2017 2500246 49
  73%
  84%
  12%
2016 2500246 33
  79%
  93%
  15%
2015 2500246 36
  89%
  94%
  6%
2014 2500246 45
  98%
  100%
  2%
2013 2500246 35
  94%
  100%
  6%
2012 2500246 53
  94%
  98%
  4%
2011 2500246 62
  90%
  95%
  5%
2010 2500246 46
  89%
  95%
  7%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500246 60 7% 3% 33% 30% 10% 17%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2500246 73 4% 15% 29% 18% 8% 26%
2501933 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2020 2500246 64 3% 13% 55% 11% 8% 11%
2019 2500246 45 4% 24% 51% 7% 2% 11%
2018 2500246 40 5% 18% 40% 18% 3% 18%
2017 2500246 49 4% 4% 51% 14% 14% 12%
2016 2500246 33 0% 9% 42% 27% 6% 15%
2015 2500246 36 6% 25% 36% 22% 6% 6%
2014 2500246 45 7% 20% 44% 27% 0% 2%
2013 2500246 35 6% 9% 69% 11% 0% 6%
2012 2500246 53 2% 0% 45% 47% 2% 4%
2011 2500246 62 6% 3% 31% 50% 5% 5%
2010 2500246 46 4% 4% 43% 37% 4% 7%