Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 51 84.314% 87.755% 3.922%
2021 68 82.353% 93.333% 11.765%
2020 65 89.231% 98.305% 9.231%
2019 43 93.023% 97.561% 4.651%
2018 40 90% 97.297% 7.5%
2017 50 90% 100% 10%
2016 34 94.118% 96.97% 2.941%
2015 36 80.556% 100% 19.444%
2014 44 90.909% 100% 9.091%
2013 31 93.548% 100% 6.452%
2012 49 85.714% 100% 14.286%
2011 64 89.062% 100% 10.938%
2010 45 91.111% 100% 8.889%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500246 51
  84%
  88%
  4%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2021 2500246 68
  82%
  93%
  12%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500246 65
  89%
  98%
  9%
2019 2500246 43
  93%
  98%
  5%
2018 2500246 40
  90%
  97%
  8%
2017 2500246 50
  90%
  100%
  10%
2016 2500246 34
  94%
  97%
  3%
2015 2500246 36
  81%
  100%
  19%
2014 2500246 44
  91%
  100%
  9%
2013 2500246 31
  94%
  100%
  6%
2012 2500246 49
  86%
  100%
  14%
2011 2500246 64
  89%
  100%
  11%
2010 2500246 45
  91%
  100%
  9%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500246 51 4% 14% 24% 43% 12% 4%
1353 64 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2021 2500246 68 4% 9% 28% 41% 6% 12%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500246 65 5% 8% 48% 29% 2% 9%
2019 2500246 43 7% 0% 40% 47% 2% 5%
2018 2500246 40 5% 5% 48% 33% 3% 8%
2017 2500246 50 4% 10% 58% 18% 0% 10%
2016 2500246 34 6% 9% 29% 50% 3% 3%
2015 2500246 36 6% 6% 50% 19% 0% 19%
2014 2500246 44 5% 11% 59% 16% 0% 9%
2013 2500246 31 6% 55% 29% 3% 0% 6%
2012 2500246 49 4% 27% 51% 4% 0% 14%
2011 2500246 64 5% 13% 19% 53% 0% 11%
2010 2500246 45 4% 20% 27% 40% 0% 9%