Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 44 93.182% 95.349% 2.273%
2021 62 93.548% 95.082% 1.613%
2020 37 97.297% 100% 2.703%
2019 26 92.308% 96% 3.846%
2018 28 89.286% 100% 10.714%
2017 33 84.848% 100% 15.152%
2016 31 87.097% 100% 12.903%
2015 36 91.667% 94.286% 2.778%
2014 40 95% 97.436% 2.5%
2013 40 75% 85.714% 12.5%
2012 60 93.333% 94.915% 1.667%
2011 36 80.556% 82.857% 2.778%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500246 44
  93%
  95%
  2%
1353 160
  90%
  90%
  0%
2021 2500246 62
  94%
  95%
  2%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2020 2500246 37
  97%
  100%
  3%
1353 96
  83%
  83%
  0%
2019 2500246 26
  92%
  96%
  4%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 2500246 28
  89%
  100%
  11%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500246 33
  85%
  100%
  15%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500246 31
  87%
  100%
  13%
2015 2500246 36
  92%
  94%
  3%
2014 2500246 40
  95%
  97%
  2%
2013 2500246 40
  75%
  86%
  12%
2012 2500246 60
  93%
  95%
  2%
2011 2500246 36
  81%
  83%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500246 44 7% 7% 23% 57% 5% 2%
1353 160 0% 0% 10% 80% 10% 0%
2021 2500246 62 5% 3% 42% 44% 5% 2%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2020 2500246 37 5% 14% 46% 32% 0% 3%
1353 96 0% 0% 33% 50% 17% 0%
2019 2500246 26 4% 12% 23% 54% 4% 4%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2500246 28 7% 21% 36% 25% 0% 11%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2017 2500246 33 9% 30% 36% 9% 0% 15%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500246 31 6% 19% 16% 45% 0% 13%
2015 2500246 36 6% 8% 28% 50% 6% 3%
2014 2500246 40 3% 8% 35% 50% 3% 3%
2013 2500246 40 3% 8% 15% 50% 13% 13%
2012 2500246 60 5% 20% 23% 45% 5% 2%
2011 2500246 36 6% 6% 28% 42% 17% 3%