Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 40 87.5% 92.105% 5%
2020 35 94.286% 100% 5.714%
2019 17 88.235% 100% 11.765%
2018 25 88% 100% 12%
2015 1 100% 100% 0%
2013 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500246 40
  88%
  92%
  5%
2020 2500246 35
  94%
  100%
  6%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2500246 17
  88%
  100%
  12%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500246 25
  88%
  100%
  12%
2015 2500246 1
  100%
  100%
  0%
2013 2500246 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500246 40 5% 25% 35% 23% 8% 5%
2020 2500246 35 3% 34% 34% 23% 0% 6%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2019 2500246 17 0% 47% 29% 12% 0% 12%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500246 25 4% 36% 32% 16% 0% 12%
2015 2500246 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2013 2500246 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%