Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 42 95.238% 95.238% 0%
2021 41 92.683% 92.683% 0%
2020 23 82.609% 95% 13.043%
2018 14 85.714% 100% 14.286%
2017 4 75% 100% 25%
2016 11 72.727% 100% 27.273%
2015 14 71.429% 100% 28.571%
2014 10 90% 100% 10%
2013 21 100% 100% 0%
2011 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500246 42
  95%
  95%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500246 41
  93%
  93%
  0%
2020 2500246 23
  83%
  95%
  13%
2018 2500246 14
  86%
  100%
  14%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500246 4
  75%
  100%
  25%
2016 2500246 11
  73%
  100%
  27%
2015 2500246 14
  71%
  100%
  29%
2014 2500246 10
  90%
  100%
  10%
2013 2500246 21
  100%
  100%
  0%
2011 2500246 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500246 42 5% 21% 45% 24% 5% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2500246 41 5% 34% 44% 10% 7% 0%
2020 2500246 23 4% 22% 26% 30% 4% 13%
2018 2500246 14 7% 36% 29% 14% 0% 14%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2017 2500246 4 0% 25% 25% 25% 0% 25%
2016 2500246 11 9% 27% 36% 0% 0% 27%
2015 2500246 14 7% 0% 50% 14% 0% 29%
2014 2500246 10 10% 20% 60% 0% 0% 10%
2013 2500246 21 5% 0% 81% 14% 0% 0%
2011 2500246 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%