Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503702 58
  72%
  86%
  16%
2500246 1
  100%
  100%
  0%
2021 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2503702 43
  47%
  77%
  40%
2501907 2
  100%
  100%
  0%
2502758 1
  100%
  100%
  0%
2500249 1
  100%
  100%
  0%
2020 2503702 60
  82%
  88%
  7%
2019 2503702 51
  86%
  100%
  14%
2018 2503702 59
  81%
  92%
  12%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503702 58 3% 5% 31% 33% 12% 16%
2500246 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2500256 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2503702 43 2% 2% 14% 28% 14% 40%
2501907 2 50% 50% 0% 0% 0% 0%
2502758 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500249 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2503702 60 3% 2% 22% 55% 12% 7%
2019 2503702 51 6% 16% 29% 35% 0% 14%
2018 2503702 59 2% 10% 46% 24% 7% 12%