Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503702 20
  80%
  84%
  5%
2500245 1
  100%
  100%
  0%
2501907 1
  100%
  100%
  0%
2501801 1
  100%
  100%
  0%
2500246 1
  100%
  100%
  0%
2500239 1
  100%
  100%
  0%
2021 2503702 46
  87%
  93%
  7%
2501907 1
  100%
  100%
  0%
2502758 1
  100%
  100%
  0%
2020 2503702 46
  89%
  95%
  7%
2019 2503702 41
  88%
  100%
  12%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503702 20 5% 5% 35% 35% 15% 5%
2500245 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501907 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501801 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500246 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500239 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2503702 46 2% 0% 46% 39% 7% 7%
2501907 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2502758 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2503702 46 4% 0% 35% 50% 4% 7%
2019 2503702 41 5% 15% 49% 20% 0% 12%