Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%
2021 2 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500244 1
  100%
  100%
  0%
2500246 1
  100%
  100%
  0%
2500239 1
  100%
  100%
  0%
2501933 3
  100%
  100%
  0%
2021 2500246 2
  100%
  100%
  0%
2500240 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500244 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500246 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500239 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501933 3 0% 33% 67% 0% 0% 0%
2021 2500246 2 0% 0% 50% 0% 0% 0%
2500240 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%