Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 77.63% 66.97%
2021 77.31% 80.3%
2020 83.85% 85.27%
2019 82.12% 81.37%
2018 73.82% 72.96%
2017 74.79% 72.05%
2016 80.24% 79.43%
2015 80.31% 74.61%
2014 84.07% 75.33%
2013 85.92% 80.35%
2012 80.47% 67.26%
2011 77.86% 72.47%
2010 74.82% 71.62%
2009 72.97% 72.97%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats