Rendiment

  • Rendiment
  • ťxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend ťxit % np
2022 141 58.865% 82.178% 28.369%
2021 143 60.14% 72.269% 16.783%
2020 133 75.94% 79.528% 4.511%
2019 115 85.217% 95.146% 10.435%
2018 101 80.198% 87.097% 7.921%
2017 86 79.07% 94.444% 16.279%
2016 128 78.906% 89.381% 11.719%
2015 116 72.414% 82.353% 12.069%
2014 113 76.106% 88.66% 14.159%
2013 129 78.295% 92.661% 15.504%
2012 124 79.839% 92.523% 13.71%
2011 124 82.258% 91.892% 10.484%
2010 81 81.481% 88% 7.407%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mťs d'una titulacio , a continuaciů hi ha les dades desglossades segons el pla en quŤ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500501 141
  59%
  82%
  28%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2021 2500501 143
  60%
  72%
  17%
1353 64
  75%
  100%
  25%
2020 2500501 133
  76%
  80%
  5%
1353 48
  0%
  0%
  67%
2019 2500501 115
  85%
  95%
  10%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500501 101
  80%
  87%
  8%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500501 86
  79%
  94%
  16%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500501 128
  79%
  89%
  12%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2015 2500501 116
  72%
  82%
  12%
2014 2500501 113
  76%
  89%
  14%
2013 2500501 129
  78%
  93%
  16%
2012 2500501 124
  80%
  93%
  14%
2011 2500501 124
  82%
  92%
  10%
2010 2500501 81
  81%
  88%
  7%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500501 141 2% 2% 13% 41% 13% 28%
1353 32 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2021 2500501 143 1% 1% 14% 44% 23% 17%
1353 64 0% 0% 75% 0% 0% 25%
2020 2500501 133 4% 1% 25% 47% 20% 5%
1353 48 0% 0% 0% 0% 33% 67%
2019 2500501 115 3% 3% 38% 41% 4% 10%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500501 101 1% 3% 26% 50% 12% 8%
1353 16 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2017 2500501 86 3% 12% 40% 24% 5% 16%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500501 128 2% 3% 32% 41% 9% 12%
1353 48 0% 67% 33% 0% 0% 0%
2015 2500501 116 3% 3% 25% 41% 16% 12%
2014 2500501 113 2% 5% 29% 40% 10% 14%
2013 2500501 129 5% 5% 33% 36% 6% 16%
2012 2500501 124 3% 10% 29% 37% 6% 14%
2011 2500501 124 2% 8% 33% 39% 7% 10%
2010 2500501 81 4% 10% 36% 32% 11% 7%