Rendiment

  • Rendiment
  • ťxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend ťxit % np
2022 28 89.286% 100% 10.714%
2021 21 85.714% 100% 14.286%
2020 12 100% 100% 0%
2019 18 83.333% 93.75% 11.111%
2018 29 96.552% 100% 3.448%
2017 23 82.609% 95% 13.043%
2016 25 84% 84% 0%
2015 21 90.476% 90.476% 0%
2014 34 85.294% 85.294% 0%
2013 16 100% 100% 0%
2012 20 90% 90% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mťs d'una titulacio , a continuaciů hi ha les dades desglossades segons el pla en quŤ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500501 28
  89%
  100%
  11%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500501 21
  86%
  100%
  14%
2020 2500501 12
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2500501 18
  83%
  94%
  11%
2018 2500501 29
  97%
  100%
  3%
2017 2500501 23
  83%
  95%
  13%
2016 2500501 25
  84%
  84%
  0%
2015 2500501 21
  90%
  90%
  0%
2014 2500501 34
  85%
  85%
  0%
2013 2500501 16
  100%
  100%
  0%
2012 2500501 20
  90%
  90%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500501 28 4% 7% 32% 46% 0% 11%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2500501 21 5% 14% 33% 33% 0% 14%
2020 2500501 12 8% 17% 50% 25% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500501 18 0% 6% 50% 28% 6% 11%
2018 2500501 29 3% 3% 10% 79% 0% 3%
2017 2500501 23 0% 4% 22% 57% 4% 13%
2016 2500501 25 0% 0% 28% 56% 16% 0%
2015 2500501 21 5% 0% 33% 52% 10% 0%
2014 2500501 34 0% 3% 15% 68% 15% 0%
2013 2500501 16 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2012 2500501 20 0% 0% 15% 75% 10% 0%